Home

Welkom op de site van de Evangelisatiecommissie ‘Sjofar’

Als christenen willen we ons geloof niet voor onszelf houden maar delen met anderen, naar de Opdracht van onze Here Jezus. Dit doen we door voornamelijk activiteiten in de zomer op en rond de haven van Urk.kruis

Dit doen d.m.v. het zgn. folderen langs de bootjes in de haven en twee weken in de Bouwvak vanuit de witte Evangelisatietent.

 

 Waarom zouden wij evangeliseren?

Evangeliseren is niets anders dan het antwoord van de christelijke gemeente op haar roeping.
Die roeping is: “Gods ‘deugden’ of Zijn ‘grote daden’ verkondigen” (1 Pet. 2:9). Een gemeente die het Evangelie verkondigt en voorleeft aan hen die daarmee nog onbekend zijn, is daarom een christelijke gemeente in de ware zin van het woord.
In het Nieuwe Testament zijn twee grondlijnen te vinden.
De eerste is het Grote Gebod, zoals verwoord in Matth. 22:37-40 en de tweede lijn is de Grote Opdracht, zoals we die verwoord vinden in Matth. 28:19. Deze twee motieven, de liefde tot God en de verantwoordelijkheid tegenover Zijn gebod èn de liefde voor en bewogenheid met onze naaste, worden samen genoemd in 2 Kor. 5:10-11 en 14.
Omdat het een Goddelijke opdracht is, mogen wij dit niet naast ons neerleggen. Want de liefde van Christus dringt ons!
Wilt u ook getuigen van Jezus Christus? U kan op vele manieren meehelpen!
Door daadwerkelijk te evangeliseren, maar ook door koffieschenken, bij de boekentafel of musiceren. Ook jongeren kunnen meehelpen! Bijvoorbeeld als nachtwacht of bij de kinderen. Door te knutselen met kleine kinderen kunnen we ook hen de boodschap van het Evangelie meegeven. U kan zich opgeven  door een email te sturen aan evangelisatieurk(@)hotmail.com of via het contactformulier.
 

god_roept Bidstond Zending&Evangelisatie

Elke 1ste donderdag van de maand om 20:00uur is er in de Maranathakerk een gebedsuur voor Zending & Evangelisatie. Tijdens deze avond wordt er gebeden voor het werk van verschillende zendingsmedewerkers. Onder andere voor Hessel en Coby Visser, Esther Visser, Fam. H. Keuter, Fam. De Jong  en Albert en Jacomine Verhoeff. Vooraf worden de situaties en gebedspunten toegelicht. In verband met veiligheid kan sommige informatie niet via email verspreid worden. Daarna wordt er (in groepen) gebeden voor de zendelingen en hun werk. Aan het eind sluiten we samen af. Dit alles duurt circa 1 uur! Ben jij bereid om 1 uur per maand van je tijd te geven voor het bidden voor het werk in Gods Koninkrijk? Wees dan van harte welkom. De data voor de komende bidstondavonden zijn:

– 13 Oktober
– 10 November
– 08 December

Plaats: Maranathakerk Pyramideweg 66 te Urk

Tijd: Aanvang 20:00 uur en vanaf 19:51 uur staat de koffie klaar!

 

collage-foldertjes2

Recente berichten