Activiteiten

Folderevangelisatie

Tijdens de zomervakantie zijn er op Urk veel toeristen die ons dorp per boot aandoen. Vrijwilligers gaan dan evangeliseren langs de haven onder deze toeristen. Zo maken ze niet alleen kennis met ons dorp maar ook Jezus Christus. Dit evangeliseren gebeurt tijdens de zomervakantie gedurende ca. 6 weken in de avonduren. Rond 19:00 uur verzamelen we ons waarna er begonnen met zang en gebed. Hierna gaan we in tweetallen de haven op om een gesprek aan te gaan met toeristen / passanten. We gebruiken hiervoor diverse christelijke folders en we delen Bijbels uit. Daarnaast hebben we een informatieve folder over de haven van Urk waarin allerlei praktische tips staan.  Rond 20:30 komen we bij het startpunt terug en sluiten we af met gebed. Gedurende de avond blijven enkele mensen achter om te bidden.

Het folderen gebeurt dit jaar vanaf 6 Juli t/m 14 Augustus. Wil je nog opgeven? Dat kan! Stuur een email en we nemen contact met je op.

Tentevangelisatie

Gedurende twee weken tijdens de bouwvak staat er bij het parkeerterrein op de havende witte tent van waaruit evangeliseert wordt. Toeristen kunnen hier kennis maken met het christelijk geloof en een kopje koffie drinken. De avond wordt afgesloten met samenzang en een spreker. De laatste jaren houden we ook een Duitstalige dienst in het weekend om zo ook onze Duitstalige gasten te bereiken. Op zondagavond is er een speciale kinderzangdienst voor de kinderen.

Bidstond voor Zending & Evangelisatie

1x per maand op donderdag om 20:00uur is er in de Maranathakerk gebedsuur voor Zending & Evangelisatie. Tijdens deze avond wordt er gebeden voor het werk van verschillende zendingsmedewerkers. Onder andere voor Hessel en Coby Visser, Fam. H. Keuter, Fam. De Jong, Willem en Christien Baarssen en Albert en Jacomine Verhoeff. Vooraf worden de situaties en gebedspunten toegelicht. Daarna wordt er (in groepen) gebeden voor de zendelingen en hun werk. Aan het eind sluiten we samen af. Dit alles duurt circa 1 uur! Ben jij bereid om 1 uur per maand van je tijd te geven voor het bidden voor het werk in Gods Koninkrijk? Wees dan van harte welkom

Meest recente berichten